Sverigedemokraterna Täby | Sverigedemokraterna i Täby | Sida 3

Start

 • Debattartikel: Täby kan byggas betydligt bättre

  Av mikaelbystedt den 7 januari, 2018
  0

  Leif Gripestam framhåller stolt i sitt senaste nyhetsbrev att Alliansen i sin budget för 2018 satsar på skolan, äldreomsorgen och på ett tryggare Täby. Vad han däremot utelämnar är alla brister som kommer fram när man skrapar på den tunna men välpolerade ytan. Kostnader för bidrag till nyanlända efter tvåårsperioden saknas också helt i budgeten. Tanken är väl att de nyanlända ska försvinna av sig själva.

  Att skolan är underfinansierad i Täby i jämförelse med likartade kommuner glömmer Leif Gripestam helt bort att berätta. Per år och per barn höjer Alliansen förskolpengen med ca 1500 kr och skolpengen med ca 2000 kr. De extra pengar som nu tilldelas räcker inte till för att åtgärda de brister som uppstått genom åratals försummelse. Antalet utbildade pedagoger och lärare är för få och barngrupperna är för stora. Att ett litet barn kan hämtas av en främmande person visar på bristerna.

  Äldreomsorgen är ett annat område som inte uppfyller rimliga krav på trygghet. Inga extra pengar satsas på äldre med behov av vård och omsorgsboende. Att få plats på ett vårdboende är inte lätt och om den äldre ändå mot förmodan till sist skulle lyckas så är det inte ovanligt att den äldre hamnar i södra Stockholm. Konsekvensen av detta inhumana agerande bli otrygghet och ångest för vårdtagare och anhöriga.

  Hög svansföring om ett tryggt Täby ingår även i Alliansens retorik. Tittar man på verkligheten så framträder en mycket dyster bild. Inbrotten ökar lavinartat, hot och våldsbrott växer, bilbränder och bilstölder ökar, drogförsäljningen breder ut sig, mm. Den extra miljon som Alliansen nu satsar på väktare kommer inte nämnvärt att öka tryggheten.

  Sist men inte minst utelämnar Leif Gripestam helt de stora problemen med bilköer och då även när det inte är högtrafik. Att förtäta Täby med bostäder för 20 000 nya invånare fram till år 2026 och att bygga nya dyra cykelleder, som ingen använder, verkar däremot vara något som den styrande Alliansen prioriterar.

  Styrelsen SD Täby
  Thore Wiberg (SD)

  Publicerades i Täby Nyheter nr. 1, 2018, se länk.

   

 • Budget 2018

  Av mikaelbystedt den 21 december, 2017
  0

  Vår vision är en väl fungerande och välmående kommun vars grund bygger på trygghet, tradition samt gemenskap. För att uppnå en stark känsla av gemenskap och framåtanda i kommunen är det viktigt att beslut som påverkar kommuninvånarna är ordentligt förankrade.

  Några av våra satsningar består bland annat av:

  Kommunstyrelsen
  Anställa bilpatrullerande väktare samt strategisk kameraövervakning. Sverigedemokraterna föreslår att Täby inför ett tiggeriförbud på allmän plats.

   • 5 mnkr     Bilpatrullerande väktare och kameraövervakning mot inbrott

   

  Stadsbyggnadsnämnden
  Vi vill att investeringsbudgeten omfördelas så att utbyggnad av vägnät och kollektivtrafik samt på höjd vägstandard prioriteras.

  Socialnämnden
  Täby kommun ska erbjuda god vård och omsorg för våra äldre invånare som självfallet ska få ta del av den välfärd de varit med om att bygga upp. Våra äldre ska garanteras plats på äldreboende inom kommunen och dessutom ska grundersättningen höjas.

   • 23 mnkr     Vårdgaranti och höjd grundersättning för hemtjänstinsatser

   

  Barn- och grundskolenämnden
  Sverigedemokraterna vill se en ordentlig omprioritering av resurser till förskola och grundskola genom att ordentligt höja skolpeng och lärarnas löner.

   • 12,2 mnkr     Höjning av förskolepengen
   • 26,8 mnkr    Höjning av skolpengen

   

  Klicka här för att läsa budgeten för 2018 i sin helhet.

   

   

 • Svar på Gripestams nyhetsbrev 17 december

  Av mikaelbystedt den 19 december, 2017
  0

  Gripestam skriver i senaste nyhetsbrevet (17/12) om hur bostadsinbrotten ökar, och mycket riktigt, Gripestam har helt rätt. Bostadsinbrotten i Täby har fullständigt exploderat, och senaste månaderna visar på en kraftig uppgång som inte trappas av. I vår senaste debattartikel i Täby Nyheter ”Grupper kommer ställas mot varandra, M” gör vi liknelsen att ”Lagspelet mellan M på riksplanet och lokalt liknar mer ett katastrofalt illa spelande fotbollslag, där anfallarna attackerar sina egna backar och försöker göra mål på sin egna målvakt”. Vi menar med det att det moderata riksdagspartiet skapar problem som M i Täby osant påstår sig kunna lösa.

  Gripestam upprepar här samma misslyckade argumentation. Gripestam skriver att de är medvetna om problemen med bostadsinbrotten men att det är staten som styr över polisen. Gripestam fortsätter att regeringen är oförmögna att byta ut ett inkompetent ledarskap. Här gör Gripestam pinsamma självmål. Sverigedemokraterna hade redan 2015, endast några månader efter Löfven tillträtt posten som statsminister, insikten att Löfven var skadlig för Sverige. Då drev vi en misstroendeomröstning om att Löfven borde avgå -⁠ endast SD röstade för, andra partier, såsom M röstade mot. Så sent som i september 2017 gav vi Moderaterna återigen möjligheten att begära Löfvens avgång. Även denna gång röstade endast SD för att Löfven borde avgå.

  Ledarskapet är inkompetent, det håller vi med Gripestam om, därför har vi längesen aviserat om att vi vill byta ut polisledningen tillsammans med Rikspolischef Dan Eliasson i spetsen. Både utbytet av Stefan Löfven och polisledningen hade alltså kunnat ske redan för drygt tre år sedan och kanske hade vi kunnat förhindra den brottsvåg vi idag ser i Täby. Det moderata riksdagspartiet har dock varit delaktig i att sätta stopp för detta, något Gripestam måste vara medveten om.

  Med sverigedemokratiskt kriminalpolitik hade antalet poliser ökat och lönerna höjts. För att effektivisera polisarbetet hade även fler civilanställda anställts så att polisen kunde lägga ner mer tid på det arbete som de är bäst på nämligen att bekämpa brottsligheten. Dessutom har SD begärt en gränskontroll som är värt namnet och som är avgörande för att kunna bekämpa utländska kriminella nätverk. Gripestam gör inte heller tillräckligt lokalt för att bekämpa kriminaliteten i Täby. I budgeten för 2018 satsar Gripestam en miljon på bilpatrullerande väktare till skillnad från SDs förslag på tre miljoner.

  Moderaterna på riks, och därmed även lokalt, är inte en del av lösningen, de är medskyldiga till den situation vi idag ser i Täby. Lösningen på Sveriges och Täbys problem är Sverigedemokraterna. SD är partiet som gång på gång visar att vi ser problemen långt innan andra tycks börja förstå dem. När det väl är för sent så har Moderaterna inget annat val än att försöka bekämpa bostadsinbrotten med väktare. Detta kan dock liknas att endast behandla symtomen istället för att bota grundorsaken. Med vår politik både på riksplanet och lokalt kommer vi bryta den negativa utvecklingen -⁠ på riktigt.

 • Valfilm – Snart är det val

  Av fredrik.lindahl den 28 november, 2017
  0

  Vårt land mår inte bra. Socialdemokraterna och Moderaterna gör allt vad de kan för att släta över de problem som deras egna politik skapat för vårt samhälle. Deras ansvarslösa agerande, deras ovilja att utvärdera resultaten av deras politik, och framförallt deras lögner, har skapat det samhälle som vi alla tvingas leva i idag. Just nu pågår förberedelserna inför vår största valkampanj någonsin.

  Om mindre än ett år är det val!

 • Debattkväll om kommunikationer i framtida Täby

  Av mikaelbystedt den 9 november, 2017
  0

  Debattkvällen 7 november arrangerad av Villaägarföreningen om Täbys framtida kommunikationer blev en livfull tillställning. Huvudfokusen låg på kommunikationerna, men även skolor/förskolor diskuterades. Engagerade invånare lyfte fram kritik mot dagens trafiksituation och oro över hur den ska bli framöver men tanke på alla de byggprojekt som pågår och som planeras. Om skol- och förskolefrågan ställdes frågan om hur politikerna avser att säkra kvaliteten samt hur vi ska kunna bibehålla ett Täby som även fortsättningsvis ska att vara en spetskommun inom skolområdet.

  Vi i Sverigedemokraterna påtalade att vår vision är att Täby ska växa i takt med vad trafiksystemen klarar av och inte utvecklas till en storstad på landet med stora byggnader i betong, stål och glas. Översiktsplanen för Täbys stadskärna 2050 visar enligt oss på ett samhälle som inte är genomtänkt och välkomnande.

  De ansvariga partierna för utbyggnadsplanerna har uppenbarligen inte insett att även kommunikationerna måste byggas ut, att bilen för lång tid framåt kommer att vara ett nödvändigt och naturligt transportmedel och att de nya cykellederna inte kommer att avlasta gatutrafiken.

  Vi i Sverigedemokraterna framförde därför att det mest avgörande för hur Täby ska klara av den redan beslutade befolkningsökningen är att kommunikationerna byggs ut. Redan idag ser vi att det på många platser i kommunen börjat uppstå svåra köer och då även under icke rusningstrafik.

  För att klara av befolkningsökningen påtalade vi att vägnätet måste byggas ut och förstärkas. Kollektivtrafikens linjenät måste byggas ut och likaså incitament skapas, som t.ex. lägre biljettavgifter samt fler infartsparkeringar och då även mindre lokala, för att få folk att utnyttja kollektivtrafiken.

  I slutet av debattkvällen avhandlades frågor om skolor och förskolor. Sverigedemokraterna i Täby påtalade att vi kommer att driva kravet på att förskolor och grundskolor i tillräckligt antal ska finnas i närområdet så att inte tillkortakommandet i utbyggnaden av Arninge upprepas. Att bygga förskolor i två plan, som de styrande politikerna föreslår, är inte heller något som vi anser är bra för personal och barn. Skolorna ska vara placerade i området så att de lätt går att nå genom att promenera eller cykla. Förskolor och skolor ska även ha tillräckligt stora avsatta ytor för utelek och utevistelse.