Sverigedemokraterna Täby | Sverigedemokraterna i Täby | Sida 2

Start

 • Rösta på Sverigedemokraterna i valet den 9 september

  Av fredrik.lindahl den 25 augusti, 2018
  0

  Rösta på Sverigedemokraterna i valet den 9 september. Ett delat Sverige är på väg mot det viktigaste valet någonsin. Mandatperioden som varit har präglats av vänsterregeringens ovilja att ta till sig verkligheten och samhällsproblemens omfattning, medan högerpartiernas oppositionsarbete bestått av tomma ord och en ängslig rädsla för att ta ansvar. Sverigedemokraternas position i svensk politik är därmed unik, vi är partiet som konsekvent varit och kommer vara bredda att matcha löften med handling.

  Bor du i Stockholms län och behöver extra valsedlar? Beställ genom att skicka ett mejl med din adress till stockholm.distrikt@sd.se

 • Moderaterna har svikit bilisterna

  Av mikaelbystedt den 8 mars, 2018
  0

  I den nyligen presenterade Sverigeförhandlingen framgår att Leif Gripestams moderater tillsammans med övriga Allianspartier har sålt ut Täbys bilister. Den nyss höjda trängselskatten föreslås ytterligare kraftigt höjas och utökas. Som motprestation så har man fått ett löfte om en utbyggnad av Roslagsbanan till Odenplan och T-Centralen.

  Naturligtvis är det bra att Roslagsbanan förlängs. Men det borde finansieras från de skatter som redan har betalats och betalas. Löftet är att bygget ska starta först 2026 om det ens blir av. I gengäld har Täby fått utlova en huvudlös expansion bestående av 16 200 nya bostäder som nog mer än väl äter upp fördelen med en utbyggd Roslagsbana. Den kraftigt höjda och utökade trängselskatten ska däremot redan börja betalas år 2020.

  Det här betyder att Täbyborna kan se fram emot kraftigt fördyrade biltransporter och än större trängsel inom en snar framtid. Småföretagare och hantverkare i Täby som har kunder i Stockholm och söder därom får en ännu sämre konkurrenssituation då skatterna fördyrar de nödvändiga biltransporterna. Samtidigt ger kollektivtrafiken ingen lindring förrän på 2030-talet! Miljöivrare har heller ingen anledning att fira eftersom finansieringen bygger på trängselskatterna så trafikvolymen måste hållas uppe.

  Att Moderaterna som en gång var emot trängselskatten nu har blivit dess främsta försvarare är ett lika egendomligt svek som att man ivrar för frihandel och fri rörlighet inom EU men vill stoppa samma rättigheter för de boende i Storstockholm.

  I Alliansens Täby bestämmer politikerna hur du ska färdas. Med deras politik är det nog bättre att flytta till Stockholm där kollektivtrafiken alltid kommer att vara överlägsen.

  Sverigedemokraterna Täby tycker att du ska få bestämma hur du vill åka och det utan att straffbeskattas.

  Thore Wiberg
  Ordförande SD Täby

  Steven Jörsäter
  Ledamot SD Täby

  Publicerades i Täby Mitt I nr. 10, 2018, se länk.

 • Debattartikel: Ge skolelever mat som de vill äta

  Av mikaelbystedt den 11 februari, 2018
  0

  Jonas Paulsson, som driver kampanjen ”Köttfri måndag” skrev i Täby Nyheter nr 3 att man borde ”införa en vegonorm skolmatsalarna”. Vi anser dock att skolmåltiden är en mycket viktig resurs i skolarbetet, och är inget som politiker ska bestämma över. Vilka följder ett totalförbjud på kött kan få är redan känt då köttfria dagar redan har provats och införts i andra kommuner.

  Vi vet att försök har resulterat i fullständiga misslyckanden; elever tog mindre mat, åt mindre, det slängdes mer och det serverades färre portioner. Elever berättar att dagar där endast vegetarisk serverades flyttades matkön från skolan till McDonalds, dit eleverna gick och åt och då skulle hela syftet med Paulssons förslag bli kontraproduktivt. Därutöver väcktes protester från föräldrar som krävde valfrihet, ungdomsrådet lyfte fram kritik och elever startade Facebook-grupper mot de köttfria dagarna. Efter påtryckningar togs köttfria dagen bort. Att, med bakgrund till detta, då föreslå vegetarisk mat som enda alternativet alla skoldagar är helt bisarrt.

  Det är känt att mat och lärande hänger ihop och att skolmaten påverkar elevernas betyg. Mätta elever som ätit en bra skollunch och fått i sig den mängd energi och näring som kroppen behöver presterar helt enkelt bättre och bidrar även till en bättre arbets- och studiemiljö för såväl elever som skolpersonal. Då maten även är viktigt för elevers hälsa finns det alltså sammantaget många faktorer som kommer väga tungt vid beslutsfattande som väsentligt skulle förändra skolmatens utformning.

  Vegetarisk mat kan, för de som tycker om det, göra en mätt och ge god näring för en aktiv skoldag. Men för mat som ska vara bra för alla elever krävs det alla ska anse att ätandet är lustfyllt, och det uppfyller inte den köttfria maten. Det är inte bra att skolor har köttfria dagar, av den enkla anledningen att det fria valet ska råda. Vegetarisk mat ska inte påtvingas. Det bör alltid finnas alternativ att välja och vegetarisk mat kan med fördel finnas som alternativ till den icke-vegetariska maten. Ändrat leverne ska ske frivilligt, inte med politiska styrmedel eller känslomässiga argument.

  Miljön är viktig, och en del av miljölösningarna består av innovationer och forskning. Men utan bra mat som elever vill äta kommer vi inte få elever som kan berikas med kunskap och bli högutbildade och bidra till att driva tekniken framåt och skapa en bättre miljö. För Täbys skolor får detta inte bli en prestigefråga bara för att andra kommuner har infört köttfria dagar, när vi vet vad konsekvenserna kan bli. Maten och skolan och våra barn är helt enkelt för mycket värda för att experimentera med.

  Thore Wiberg
  Ordförande, SD Täby

  Mikael Bystedt
  Vice Ordförande, SD Täby

  Detta är orginaltexten, den publicerade texten finns på Täby Nyheter se länk.

 • Att kritisera M-politiken är inte att svartmåla Täby

  Av mikaelbystedt den 28 januari, 2018
  0

  Greppet känns igen. Precis på samma sätt som Regeringen och Stefan Löfven beskyller alla som offentligt belyser konsekvenserna av den huvudlösa migrationspolitiken för svartmålning så försöker nu Moderaterna i sin artikel i Täby Nyheter 2018-03 använda samma retoriska knep. Sverigedemokraterna svartmålar inte Täby utan lyfter fram att Moderaterna och den styrande

  I en replik (Täby Nyheter nr 3) framställer moderaterna som om vi svartmålar Täby. Det är fel. Här ger vi vårt svar på Moderaternas replik.

  Alliansen i Täby borde sköta sitt fögderi bättre än vad de gör idag.

  Moderaternas svar på vår kritik är också ytterst märklig eftersom vi inte tog upp de lokala migrationsfrågorna i vår artikel utan istället fokuserade på brister i skolan, äldreomsorgen, på en växande otrygghet samt på en allt mer kaosartad trafiksituation.

  Att skolan trots allt fungerar bra beror bland annat på motiverade föräldrar och barn och inte på att den styrande borgerliga Alliansen gör ett bra jobb. Med fler utbildade pedagoger i förskolan och mindre barngrupper skulle tryggheten och nivån på kunskaperna förbättras.

  Beträffande äldreomsorgen ska alla Täbybor ha rätt att få en plats i ett tryggt vårdboende i Täby. Det är ärligt att Moderaterna erkänner att tryggheten i Täby har försämrats. Leif Gripestam verkar däremot helt förtränga att orsaken till den eskalerande otryggheten är att hans kamrater i riksdagen inte har värnat Sverige.

  Beträffande den stora påbörjade utbyggnaden av Täby så är frågan vem som tjänar på densamma. Inte är det våra invånare i Täby som kommer att få se sin kommun förvandlad till det sämre. Att trafiksituationen redan idag är
  kaosartad bådar inte gott inför framtiden. Moderaterna försöker nu få invånarna att tro att det går att bygga nya stadsdelar utan att samtidigt bygga ut ett redan undermåligt vägnät. De skarpa insatser som Moderaternas företrädare nu pratar om kommer inte att nämnvärt förbättra situationen.

  Thore Wiberg (SD)
  Ordförande SD Täby

  Mikael Bystedt (SD)
  Vice ordförande SD Täby

  Publicerades i Täby Nyheter nr. 4, 2018, se länk.

 • Årsmöte och bildandemöte

  Av mikaelbystedt den 15 januari, 2018
  0

  Måndagen den 15 januari höll SD Täby årsmöte. Årsmötet var ett viktigt möte då detta tillika var ett bildandemöte för att välja ny förening med styrelse. Valsedel till kommunfullmäktige fastställdes också med totalt 19 namn på valsedeln. Styrelsen tackar så mycket för medlemmarnas förtroende för uppdraget. Ett mycket avgörande år står framför oss, med ett viktigt jobb. Vi kommer att anstränga oss hårt för att ha en drivande och aktiv SD förening och en framgångsrik valkampanj för att få detta val att resultera i betydligt mer inflytande och driva en mer aktiv SD politik i Täby.

  Täby kan bättre!

  SD Täbys nya styrelse. Från vänster: Dennis Ekström, Angelica Andersson, Steven Jörsäter, Mikael Bystedt (Vice ordf), Lena Ljungbäck, Peeter Pihelgas, Per Rosengren, Kristoffer Nyström (Andre vice ordf) och Thore Wiberg (ordf).