Debattartikel: Ge skolelever mat som de vill äta | Sverigedemokraterna Täby

Debattartikel: Ge skolelever mat som de vill äta

Jonas Paulsson, som driver kampanjen ”Köttfri måndag” skrev i Täby Nyheter nr 3 att man borde ”införa en vegonorm skolmatsalarna”. Vi anser dock att skolmåltiden är en mycket viktig resurs i skolarbetet, och är inget som politiker ska bestämma över. Vilka följder ett totalförbjud på kött kan få är redan känt då köttfria dagar redan har provats och införts i andra kommuner.

Vi vet att försök har resulterat i fullständiga misslyckanden; elever tog mindre mat, åt mindre, det slängdes mer och det serverades färre portioner. Elever berättar att dagar där endast vegetarisk serverades flyttades matkön från skolan till McDonalds, dit eleverna gick och åt och då skulle hela syftet med Paulssons förslag bli kontraproduktivt. Därutöver väcktes protester från föräldrar som krävde valfrihet, ungdomsrådet lyfte fram kritik och elever startade Facebook-grupper mot de köttfria dagarna. Efter påtryckningar togs köttfria dagen bort. Att, med bakgrund till detta, då föreslå vegetarisk mat som enda alternativet alla skoldagar är helt bisarrt.

Det är känt att mat och lärande hänger ihop och att skolmaten påverkar elevernas betyg. Mätta elever som ätit en bra skollunch och fått i sig den mängd energi och näring som kroppen behöver presterar helt enkelt bättre och bidrar även till en bättre arbets- och studiemiljö för såväl elever som skolpersonal. Då maten även är viktigt för elevers hälsa finns det alltså sammantaget många faktorer som kommer väga tungt vid beslutsfattande som väsentligt skulle förändra skolmatens utformning.

Vegetarisk mat kan, för de som tycker om det, göra en mätt och ge god näring för en aktiv skoldag. Men för mat som ska vara bra för alla elever krävs det alla ska anse att ätandet är lustfyllt, och det uppfyller inte den köttfria maten. Det är inte bra att skolor har köttfria dagar, av den enkla anledningen att det fria valet ska råda. Vegetarisk mat ska inte påtvingas. Det bör alltid finnas alternativ att välja och vegetarisk mat kan med fördel finnas som alternativ till den icke-vegetariska maten. Ändrat leverne ska ske frivilligt, inte med politiska styrmedel eller känslomässiga argument.

Miljön är viktig, och en del av miljölösningarna består av innovationer och forskning. Men utan bra mat som elever vill äta kommer vi inte få elever som kan berikas med kunskap och bli högutbildade och bidra till att driva tekniken framåt och skapa en bättre miljö. För Täbys skolor får detta inte bli en prestigefråga bara för att andra kommuner har infört köttfria dagar, när vi vet vad konsekvenserna kan bli. Maten och skolan och våra barn är helt enkelt för mycket värda för att experimentera med.

Thore Wiberg
Ordförande, SD Täby

Mikael Bystedt
Vice Ordförande, SD Täby

Detta är orginaltexten, den publicerade texten finns på Täby Nyheter se länk.